Wideokonferencja to sposób organizowania spotkań na odległość. Zapewnia ona przesyłanie zarówno dźwięku jak i obrazu, dzięki czemu spotkanie jest bardziej naturalne. Zdecydowaną zaletą takiego rozwiązania jest ograniczenie kosztów i czasu związanych z podróżowaniem członków konferencji. Jesteśmy w stanie dostarczyć rozwiązanie zapewniające komunikacje wielu biur i pokoi.