Interkom Więzienny

VPI-6 to stacja interkomowa z 6 przyciskami przeznaczona do komunikacji głosowej za pośrednictwem infrastruktury sieci IP. Interkom więzienny montujemy podtynkowo ze względu na miejsce zastosowania. Jego wandaloodporna i wodoodporna konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 1.4301, dzięki czemu umożliwia ciągłe użytkowanie interkomu w trudnych warunkach, panujących w jednostkach penitencjarnych.

Interkom posiada 6 przycisków: przycisk wezwania, wyboru kanału muzycznego, 2 przyciski regulacji głośności, przyciski sterowania oświetleniem oraz otwieraniem okna. Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa posiada również wbudowany czujnik sabotażu informujący o manipulacji osadzonego przy interkomie i naruszeniu jego konstrukcji. VPI-6 umożliwia realizacje połączeń indywidualnych, wywołań grupowych i ogólnych, a także odbiór sygnału radiowęzła (7 niezależnych kanałów).

Interkom umożliwia przekazywanie zrozumiałych komunikatów dzięki wydajnemu wzmacniaczowi mocy klasy D, który zapewnia bardzo dużą głośność oraz przesyłanie dźwięku w szerokim paśmie akustycznym. Zapewnia również funkcję detekcji hałasu, dzięki której po przekroczeniu określonego poziomu dźwięku system zaalarmuje strażników o takim zdarzeniu.

Do interkomu możemy podłączyć także sygnalizator optyczny sygnalizujący wezwanie z celi oraz zewnętrzny przycisk kasowania wezwania. Pozwala to na lepszą kontrolę bezpieczeństwa w placówce.

Karty katalogowe:


Referencje i artykuły: