Realizacje

1UM Szczecin interkom windowy

Projekt kompleksu budynków otrzymał certyfikaty BREEAM – zarówno dla projektu przebudowy obiektu przy ul. Piłsudskiego, jak i dla planowanego budynku pasywnego. Gmach ma spełniać szereg rygorystycznych warunków związanych z wykorzystaniem ekologicznych materiałów, oszczędnością zużycia wody czy utrzymania odpowiedniej jakości powietrza.

Postawione wymagania

Wszystkie windy w obiekcie należy wyposażyć w system interkomowy umożliwiający dwustronną komunikację pomiędzy osobami w windzie i stanowiskiem operatora BMS. System powinien być oparty na technologii VoIP, bez konieczności stosowania dodatkowych bramek i konwerterów. Interkom powinien przekazywać do BMS bieżące informacje o stanie jego pracy.

Zastosowane rozwiązanie

W windach zainstalowano panele interkomowe z 1 przyciskiem i sygnalizacją LED. Komunikują się one z systemem poprzez sieć komputerową LAN. W pomieszczeniu LCN zainstalowany został interkom biurkowy IP.  Naciskając przycisk interkomu w windzie osoba może nawiązać połączenie głosowe z operatorem budynku i wezwać pomoc. Na stacji biurkowej wyświetlana jest nawa windy, z której pochodzi wezwanie. Operator ma również możliwość zadzwonienia do wybranej windy lub nadania komunikatu do wszystkich, lub do grupy wind znajdujących się w budynku.
W serwerowni zainstalowano serwer interkomowy V-Cast, który nadzoruje pracę wszystkich urządzeń. System interkomowy został zintegrowany z systemem BMS zainstalowanym w budynku. Informacja o aktualnym stanie urządzeń wysyłana jest za pośrednictwem protokołu Modbus IP.
Wszystkie elementy systemu interkomowego komunikują się z wykorzystaniem protokołu IP i sieci LAN.

Wykorzystane elementy

Na obiekcie zostały zainstalowane następujące elementy systemu:

 • Serwer komunikacyjny z kompletem licencji V-Cast
 • Interkom biurkowy dla operatora IDT

Interkomy z 1 przyciskiem IWM_E

2Szpital Rydygiera Kraków

Szpital im. Ludwika Rydygiera w Krakowie to obecnie trzeci najlepszy polski szpital wg World’s Best Hospitals 2021. Obecnie potencjał wciąż modernizowanej placówki to 668 łóżek na 24 Oddziałach Szpitalnych, gdzie każdego roku leczonych jest ponad 40 tys. Pacjentów, 28 Specjalistycznych Poradni, w których opieką ambulatoryjną rocznie objętych jest ok. 150 tys. pacjentów. Szpital zatrudnia już ponad 1640 Pracowników.

Postawione wymagania

W trakcie modernizacji oraz budowy Bloku Operacyjnego oddziału Urologii należało zainstalować system komunikacji interkomowej. System ma się składać ze stacji interkomowych zainstalowanych w kluczowych pomieszczeniach na oddziale, pracujących w trybie głośnego mówienia. Każda stacja ma umożliwiać wezwanie potrzebnego personelu i nadawanie komunikatów głosowych do pozostałych interkomów znajdujących się na oddziale.

Zastosowane rozwiązanie

W wybranych pomieszczeniach zainstalowano interkomy głośnomówiące IP. Każdy interkom posiada mikrofon, wydajny głośnik oraz 1 przycisk nadawania z sygnalizacją LED. Naciskając przycisk personel nadaje komunikat głosowy do pomieszczeń na tym samym oddziale, w którym znajdują się interkomy. Nadawany komunikat jest od razu słyszany przez personel znajdujący się w tych pomieszczeniach (nie ma potrzeby odbierania połączenia, ani wykonywania innych działań, aby usłyszeć komunikat).

Do każdej stacji interkomowej doprowadzony został 1 przewód UTP. Zapewnia on komunikację z siecią LAN oraz zasilanie interkomów dzięki wykorzystaniu technologii PoE.

Wykorzystane elementy

Na obiekcie zostały zainstalowane następujące elementy systemu:

 • Interkomy z 1 przyciskiem IWM_E
3Huta szkła interkom przemysłowy

Huta szkła jest zakładem przemysłowym, zajmującym bardzo dużą powierzchnię. Dodatkowo na jego terenie występuje wiele niebezpiecznych czynników, które utrudniają prowadzenie pracy, jak choćby występowanie obszarów o dużym natężeniu hałasu, czy wysokiej temperaturze. Z tego powodu bardzo ważnym elementem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz sprawny system komunikacji ułatwiający wykonywanie pracy.

Postawione wymagania

Ze względu na istniejące na zakładzie warunki Inwestor zdecydował się na wdrożenie zintegrowanego systemu interkomowo – nagłośnieniowego. Głównym celem systemu jest zapewnienie niezawodnej komunikacji w trybie głośnomówiącym na obszarze produkcyjnym zakładu. Wyznaczone zostały punkty lokalizacji interkomów przemysłowych oraz wyznaczono obszary, w których ma zostać zainstalowany system nagłośnieniowy. Zdecydowano, iż system powinien w jak największym stopniu wykorzystywać do swojego działania protokół IP.

Zastosowane rozwiązanie

W sterowniach oraz w kluczowych punktach „na produkcji” zainstalowane zostały przemysłowe stacje interkomowe IP. System interkomowy został rozbudowany również o funkcje nagłośnieniowe. Zintegrowany został istniejący system nagłośnienia, który działał wcześniej na starej części zakładu. Na nowej części zakładu, w miejscach takich hala magazynowa i teren otwarty, zainstalowano głośniki tubowe IP, a wzdłuż linii produkcyjnej zastosowano głośniki linii 100V. Zapewniono możliwość bezpośredniej komunikacji pomiędzy stanowiskami i dyspozytorem, nadawania komunikatów informacyjnych i alarmowych „na żywo” jak i komunikatów aktywowanych automatycznie z pamięci serwera . Większość komunikatów nadawana jest na cały obszar zakładu, lecz istnieją też i takie, które są odtwarzane na zdefiniowane grupy głośników.
Stacje interkomowe zainstalowano również na wejściach oraz na bramach wjazdowych w celu kontroli wjazdów i wyjazdów. Każda z bram może zostać otwarta i zamknięta zdalnie, a stan otwarcia/zamknięcia bramy wyświetlany jest na interkomie sterującym.

System komunikacji interkomowej został zintegrowany z wdrożonym na zakładzie systemem komunikacyjnym Microsoft Teams, zapewniając możliwość nawiązywania i odbierania połączeń ze stacji interkomowych jak również dającym możliwość nadawania komunikatów nagłośnieniowych do wybranych stref.

Wybrane funkcje wdrożonego systemu:

 • połączenia indywidualne pomiędzy stacjami interkomowymi oraz abonentami telefonicznymi
 • nadawanie komunikatów nagłośnieniowych ze stacji interkomowych na strefy nagłośnieniowe w zakładzie
 • automatyczne odtwarzanie komunikatów alarmowych o awariach, występujących zagrożeniach, czy ewakuacji zakładu
 • obsługa połączeń z bram wejściowych i wjazdowych oraz otwieranie przejść wraz z sygnalizacją stanu otwarcia bram.
 • integracja z Microsoft Teams, systemem p-poż

Wykorzystane elementy

Na obiekcie zostały zainstalowane następujące elementy systemu:

 • Serwer interkomowy IP (podstawowy i redundantny)
 • Interkomy biurkowe IP
 • Interkomy przemysłowe IP
 • Głośniki tubowe IP
 • Wzmacniacze mocy linii 100V i głośniki tubowe 100V
 • Interkomy IP z 1 przyciskiem na bramy i wjazdy
4Areszt Śledczy Gdańsk

Areszt Śledczy w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej. Aktualnie jednostka dysponuje miejscami zakwaterowania dla 1710 osób pozbawionych wolności, w tym 79 na terenie szpitala, 625 na terenie Oddziału Zewnętrznego w Gdańsku - Przeróbce.

Postawione wymagania

Na terenie Pawilonu N Aresztu Śledczego należało zdemontować istniejący system domofonowy i w jego miejsce zainstalować nowy system oparty na technologii IP. System miał się składać z:

 • Serwera komunikacyjnego IP zarządzającego pracą systemu,
 • Stacji biurkowej IP dla Oddziałowego,
 • Interkomów wandaloodpornych IP w celach mieszkalnych,
 • Sygnalizatorów optycznych LED sterowanych z interkomu.

Nowy system miał za zadanie

 • Zapewnić możliwość wezwania pomocy osadzonemu, 
 • Umożliwić rozmowę osadzonego z Oddziałowym,
 • Umożliwić Oddziałowemu dzwonienie do każdej celi indywidualnie,
 • Umożliwić Oddziałowemu nadawanie komunikatów na cały oddział jak również na grupy cel zlokalizowanych na danym piętrze.

Zastosowane rozwiązanie

W celach zostały zainstalowane Wandaloodporne Interkomy Więzienne z 1 przyciskiem i diodą sygnalizacyjną LED. Stacje zamontowano wpustowo z wykorzystaniem przeznaczonych do tego puszek podtynkowych ze specjalnymi wąsami zapewniającymi mocny montaż. Panel frontowy interkomów wykonany jest z 3mm stali nierdzewnej, kwasoodpornej gatunku 1.4301 i jest  zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi głośnika i mikrofonu. Dzięki temu interkomy w celach są odporne na akty wandalizmu oraz są wodoszczelne. Dodatkowo do interkomu podłączony został czujnik sabotażu stacji, który w przypadku aktywacji zaalarmuje Oddziałowego o próbie  otwarcia interkomu. Do każdego interkomu w celi został podłączony sygnalizator optyczny LED (aktywowany w trakcie wezwania z celi) oraz przycisk kasowania (umożliwiający skasowanie połączenia przed jego odebraniem), które zostały zlokalizowane na korytarzu, przed wejściem do celi. Rozmowa interkomów odbywa się w trybie głośnomówiącym.

W dyżurce oddziałowego zainstalowano biurkową stację IP umożliwiającą odbieranie wezwań z celi oraz nawiązanie połączenia z nimi. Dodatkowo stacja umożliwia nadanie komunikatu nagłośnieniowego na wszystkie interkomy w Pawilonie N lub do grupy stacji znajdujących się na danym piętrze. Stacja dyspozytorska sygnalizuje również awarię komunikacji z celą więzienną i prezentuje informację o ewentualnym sabotażu.

Na wejściach do budynku zostały zainstalowane domofony IP. Zapewniają one komunikację głosową z Oddziałowym i umożliwiają zdalne otwarcie przejścia podczas rozmowy.

Do każdej stacji interkomowej doprowadzony został 1 przewód UTP. Zapewnia on komunikację z siecią LAN oraz zasilanie interkomów dzięki wykorzystaniu technologii PoE.

W pomieszczeniu serwerowni został zainstalowany serwer komunikacyjny V-Cast. Został on podłączony do sieci LAN. Wszystkie elementy systemu, w tym serwer oraz przełączniki sieciowe, zostały podłączone do zasilacza awaryjnego zapewniającego podtrzymanie zasilania w przypadku zaniku napięcia sieciowego

Wykorzystane elementy

Na obiekcie zostały zainstalowane następujące elementy systemu:

 • Serwer komunikacyjny z kompletem licencji V-Cast
 • Stacja biurkowa dla Oddziałowego STX4
 • Wandaloodporny Interkom Więzienny IP z 1 przyciskiem WIW-12p
 • Przyciski kasowania
 • Sygnalizatory optyczne LED
 • Interkomy wejściowe z 1 przyciskiem IWM_S
5Agencja Ochrony System komunikacji

Zintegrowany system komunikacji IP – Agencja Ochrony

Agencje Ochrony to jedna z branż, w których na potrzeby prowadzonej działalności wykorzystuje się różne usługi komunikacyjne. Stosuje się rozwiązania telefoniczne w obszarze biurowym i do kontaktu z klientami, wspiera się prace centrum monitorowania alarmów umożliwiając zdalny dostęp do ochranianych obiektów oraz zapewnia się kontakt z patrolami mobilnymi.

Postawione wymagania

Ze względu na istniejące w firmie potrzeby komunikacji w różnych obszarach, Inwestor zdecydował się wdrożyć nowy system komunikacji głosowej. System ma za zadanie pełnić funkcję centrali telefonicznej, wykorzystującej telefony IP, obsługiwać linie miejskie, a także zapewniać możliwość obsługi SIP Trunk. W obszarze swojej podstawowej działalności system ma umożliwiać pracownikom Centrum Monitoringu szybką łączność z patrolami interwencyjnymi oraz komunikację z ochranianymi obiektami, tj. wydawanie poleceń głosowych oraz obsługę wideo-domofonową.

Zastosowane rozwiązanie

W serwerowni został zainstalowany serwer komunikacyjny, zarządzający łącznością. W pomieszczeniach biurowych zainstalowano telefony biurkowe VoIP i podłączono do systemu miejskie linie telefoniczne. W systemie wprowadzono kolejki połączeń oraz wdrożono usługę IVR (Interactive Voice Response – interaktywne menu głosowe), która umożliwia dzwoniącym wysłuchanie komunikatów głosowych i dokonanie wyboru z menu głosowego. W Centrum Monitoringu zainstalowano wideotelefony dla Operatorów. Do systemy wpięte zostały istniejące na ochranianych obiektach głośniki VoIP, a także wideodomofony IP. Zapewniono również szybką łączność patroli interwencyjnych z Operatorami Centrum Monitoringu. System komunikacji przygotowano również do integracji z istniejącą u Inwestora platformą do zarządzania stacją monitoringu.

Dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług uruchomiono system rejestracji połączeń głosowych telefonicznych jak i działań Operatora.

Wybrane funkcje wdrożonego systemu:

 • Obsługa połączeń telefonicznych
 • Obsługa linii miejskich (analogowe, ISDN, GSM)
 • Nagrywanie prowadzonych rozmów
 • Wdrożone IVR (interaktywne menu głosowe)
 • Szybka łączność Obsługi Centrum Monitoringu z Patrolami Interwencyjnymi
 • Nadawanie poleceń głosowych z Centrum Monitoringu na chronione obiekty
 • Obsługa wideodomofonów w ochranianych obiektach

Wykorzystane elementy

Na obiekcie zostały zainstalowane następujące elementy systemu:

 • Serwer komunikacyjny z kompletem licencji V-Cast
 • Telefony i wideotelefony biurkowe IP
 • Głośniki tubowe IP VCLH