Interkomy Ex ATEX

W wielu zakładach przemysłowych występują niekorzystne warunki środowiskowe. W zależności od zakładu występuje w nich wysoka / niska temperatura, duży hałas, zapylenie, wilgotność lub kombinacja czynników.
Są również zakłady, czy miejsca, w których występują strefy zagrożone wybuchem pyłu lub gazu. Z tego powodu urządzenia komunikacyjne muszą być dostosowane do indywidualnych potrzeb zakładu i warunków występujących w miejscu instalacji.

Oferowane przez nas interkomy przemysłowe przeciwwybuchowe LELAS do stref ATEX posiadają odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania
w takich strefach.

Dostępne są modele z klawiatura numeryczną, przyciskami skrótowymi, wyświetlaczem, działające w tradycyjnym trybie głośnomówiącym lub posiadające opcjonalną słuchawkę telefoniczną.

Interkomy oprócz rozmów indywidualnych umożliwiają wywołania ogólne, wywołania grupowe, konferencje, czy funkcję systemów nagłośnieniowych. Stanowiska interkomowe można dodatkowo wyposażyć w głośnik tubowy, sygnalizator optyczny, zestaw słuchawkowy, a także zintegrować z innymi systemami bezpieczeństwa i wizualizacji.

Interkomy dostępne są w wersji analogowej, a także komunikujące się poprzez sieć IP.

Interkomy przeciwwybuchowe serii 214