System Łączności Alarmowej

System Łączności Alarmowej, kluczowy element infrastruktury bezpieczeństwa na autostradach, pełni istotną rolę w zapewnieniu natychmiastowego reagowania na niebezpieczne sytuacje i wzywania pomocy. Skonstruowany z sieci Kolumn Alarmowych – telefonicznych punktów kontaktowych – zlokalizowanych wzdłuż autostrad oraz w strategicznie umieszczonych Miejscach Obsługi Pasażerów (MOP). Punkty Informacji Drogowej, wyposażone w komputerowe stanowiska wizualizacji i obsługi, umożliwiają efektywne zarządzanie systemem oraz monitorowanie jego stanu.

system łączności alarmowej

Zaawansowane funkcjonalności systemu obejmują monitorowanie kondycji urządzeń w celu utrzymania ciągłej gotowości operacyjnej, rejestrację rozmów prowadzonych przez telefony autostradowe oraz dokumentację zdarzeń. System umożliwia także rejestrowanie działań operatorów i generowanie szczegółowych raportów. Istotnym aspektem jest również zapewnienie redundancji, co gwarantuje nieprzerwane działanie systemu nawet w przypadku awarii jednego z kluczowych komponentów.

Nasze rozwiązania są projektowane z wykorzystaniem technologii sieci IP, dostosowane do specyficznych warunków lokalnych. Gwarantują one niezawodną możliwość wezwania pomocy w każdej sytuacji. System Łączności Alarmowej znacząco przyczynia się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników autostrad. Dodatkowo, w Miejscach Obsługi Podróżnych implementowane są systemy alarmowe, monitoring wizyjny oraz systemy nagłośnienia, co zwiększa ogólną ochronę. Każdy użytkownik dróg w Polsce powinien być świadomy lokalizacji tych urządzeń alarmowych i sposobów uzyskiwania pomocy w razie potrzeby.

Widok autostrady w aplikacji PC:

System łączności alarmowej – piktogramy: