Parking, niezależnie od tego czy jest mały czy duży, z obsługa lokalną czy bezobsługowy, jedno czy wielopoziomowy, musi posiadać sprawny i niezawodny system komunikacji. Dzięki niemu można poinformować obsługę o niepożądanych zdarzeniach, a ludzie potrzebujący pomoc szybko ją otrzymają.

Parkingi to miejsca, w których często dochodzi do nieprzyjemnych zdarzeń. Może to być wykrycie uszkodzenia pojazdu, awaria automatu płatniczego czy szlabanu, nie wspominając o działaniach przestępczych. Dzięki systemowi interkomowemu ludzie mają możliwości komunikacji z obsługą i ochroną.

Sprawny system komunikacji to również niższe koszty obsługi oraz bardziej wydajne wykorzystanie posiadanych przez operatora parkingu zasobów. Przyczynia się do tego choćby możliwość zdalnego nadzoru nad obiektem, czy możliwość sieciowania parkingów.

Wybrane funkcje komunikacyjne:

  • obsługa połączeń ze szlabanów i automatów płatniczych
  • połączenia alarmowe do obsługi i ochrony
  • kontrola wejścia do wybranych pomieszczeń
  • nadawanie komunikatów nagłośnieniowych nagranych i „na żywo”
  • nadawanie muzyki w tle
  • możliwość sieciowania i przekierowywania wezwań z parkingu
  • nagrywanie rozmów
  • łączność z radiotelefonami
  • integracja z systemami bezpieczeństwa (platformy monitoringu, KD, CCTV, SSWIN, SMS)