Więziennictwo i zakłady penitencjarne

W zarządzaniu obiektami penitencjarnymi kluczowe znaczenie ma komunikacja oraz
nadzór w czasie rzeczywistym. System komunikacji głosowej V-Cast uwzględnia potrzeby zakładów karnych, aresztów śledczych i jednostek penitencjarnych. Zapewnia bezpieczeństwo personelowi, osadzonym i odwiedzającym poprzez szybką i precyzyjną komunikację. Również wykorzystanie technologi IP od serwera po urządzenia końcowe umożliwia stworzenie i konfigurację elastycznego i skalowalnego systemu bezpieczeństwa. System dopasujemy do wymagań stawianych obiektom penitencjarnym. Więziennictwo wymaga elastycznego systemu. V-Cast pozwala na jego dostosowanie do zmieniających się na obiekcie warunków i wymagań, a także ułatwia późniejszą rozbudowę. System komunikacyjny V-Cast umożliwia również integrację z CCTV, kontrolą dostępu, systemem ochrony obwodowej i systemami bezpieczeństwa i zarządzania budynkiem.

Więziennictwo a systemy bezpieczeństwa

System komunikacji więziennej wspiera zarządzanie osadzonymi, centralną kontrolę i monitorowanie śluz, wejść oraz przejść. Terminale interkomowe w celach mieszkalnych są odporne na akty wandalizmu, a także zapewniają zrozumiałą i niezakłóconą komunikację głosową. Systemy w obiektach penitencjarnych powinny być zawsze sprawne. Z tego powodu w V-Cast zaimplementowane zostały zaawansowane funkcje diagnostyczne i monitorujące. Sprawdzają one stan urządzeń i sieci w czasie rzeczywistym, przez 24 godziny na dobę, aż 7 dni w tygodniu.

System stale nadzoruje takie zdarzenia, jak aktywność połączeń, stan urządzenia, w tym sabotaż oraz usterki. Dzięki wprowadzeniu takiej automatyzacji, personel nie musi poświęcać czasu na regularne przeglądy sprawności systemu, a o wystąpieniu ewentualnych problemów zostanie natychmiast poinformowany.

Przykładowe rozwiązania:


Rozwiązania komunikacyjne w placówkach penitencjarnych