System interkomowy w Szpitalu im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

Szpital im. Ludwika Rydygiera w Krakowie to obecnie trzeci najlepszy polski szpital wg World’s Best Hospitals 2021. Obecnie potencjał wciąż modernizowanej placówki to 668 łóżek na 24 Oddziałach Szpitalnych, gdzie każdego roku leczonych jest ponad 40 tys. Pacjentów, 28 Specjalistycznych Poradni, w których opieką ambulatoryjną rocznie objętych jest ok. 150 tys. pacjentów. Szpital zatrudnia już ponad 1640 Pracowników. Z tego powodu zdecydowano się na system interkomowy, który usprawni komunikację między personelem a pacjentami.

Postawione wymagania

W trakcie modernizacji oraz budowy Bloku Operacyjnego oddziału Urologii należało zainstalować system komunikacji interkomowej. System ma się składać ze stacji interkomowych zainstalowanych w kluczowych pomieszczeniach na oddziale, pracujących w trybie głośnego mówienia. Dodatkowo, każda stacja ma umożliwiać wezwanie potrzebnego personelu i nadawanie komunikatów głosowych do pozostałych interkomów znajdujących się na oddziale.

System interkomowy – zastosowane rozwiązanie

W wybranych pomieszczeniach zainstalowano interkomy głośnomówiące IP. Każdy interkom posiada mikrofon, wydajny głośnik oraz 1 przycisk nadawania z sygnalizacją LED. Naciskając przycisk personel nadaje komunikat głosowy do pomieszczeń na tym samym oddziale, w którym znajdują się interkomy. Nadawany komunikat jest od razu słyszany przez personel znajdujący się w tych pomieszczeniach (nie ma potrzeby odbierania połączenia, ani wykonywania innych działań, aby usłyszeć komunikat).

Do każdej stacji interkomowej doprowadzono 1 przewód UTP. Zapewnia on komunikację z siecią LAN, a także zasilanie interkomów dzięki wykorzystaniu technologii PoE.

Wykorzystane elementy

Na obiekcie zostały zainstalowane następujące elementy systemu:

  • Interkomy z 1 przyciskiem IWM_E