System interkomowo – przyzywowy w Areszcie Śledczym w Gdańsku

Areszt Śledczy w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej. Aktualnie jednostka dysponuje miejscami zakwaterowania dla 1710 osób pozbawionych wolności, w tym 79 na terenie szpitala, 625 na terenie Oddziału Zewnętrznego w Gdańsku – Przeróbce. System interkomowo – przyzywowy zwiększa bezpieczeństwo oraz zapewnia sprawną komunikację między personelem.

Postawione wymagania

Na terenie Pawilonu N Aresztu Śledczego należało zdemontować istniejący system domofonowy i w jego miejsce zainstalować nowy system oparty na technologii IP, który miał się składać z:

 • Serwera komunikacyjnego IP zarządzającego pracą systemu,
 • Stacji biurkowej IP dla Oddziałowego,
 • Interkomów wandaloodpornych IP w celach mieszkalnych,
 • Sygnalizatorów optycznych LED sterowanych z interkomu.

Nowy system miał za zadanie:

 • Zapewnić możliwość wezwania pomocy osadzonemu, 
 • Umożliwić rozmowę osadzonego z Oddziałowym,
 • Zapewnić Oddziałowemu możliwość dzwonienia do każdej celi indywidualnie,
 • Umożliwić Oddziałowemu nadawanie komunikatów na cały oddział jak również na grupy cel zlokalizowanych na danym piętrze.

System interkomowo – przyzywowy – zastosowane rozwiązanie

W celach zainstalowano Wandaloodporne Interkomy Więzienne z 1 przyciskiem i diodą sygnalizacyjną LED. Stacje zamontowano wpustowo z wykorzystaniem przeznaczonych do tego puszek podtynkowych ze specjalnymi wąsami zapewniającymi mocny montaż. Panel frontowy interkomów wykonany jest z 3mm stali nierdzewnej, kwasoodpornej gatunku 1.4301 i jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi głośnika i mikrofonu. Dzięki temu interkomy w celach są odporne na akty wandalizmu oraz są wodoszczelne. Dodatkowo do interkomu podłączono czujnik sabotażu stacji, który w przypadku aktywacji zaalarmuje Oddziałowego o próbie otwarcia interkomu. Do każdego interkomu w celi podłączono sygnalizator optyczny LED, który aktywuje się w trakcie wezwania z celi. Oprócz tego, interkomy posiadają przycisk kasowania, który umożliwia skasowanie połączenia przed jego odebraniem. Znajdują się one na korytarzu, przed wejściem do celi. Dodatkowo, rozmowa interkomów odbywa się w trybie głośnomówiącym.

W dyżurce oddziałowego zainstalowano biurkową stację IP umożliwiającą odbieranie wezwań z celi oraz nawiązanie połączenia z nimi. Dodatkowo stacja umożliwia nadanie komunikatu nagłośnieniowego na wszystkie interkomy w Pawilonie N lub do grupy stacji znajdujących się na danym piętrze. Stacja dyspozytorska sygnalizuje również awarię komunikacji z celą więzienną i prezentuje informację o ewentualnym sabotażu.

Na wejściach do budynku zainstalowano domofony IP. Zapewniają one komunikację głosową z Oddziałowym, a także umożliwiają zdalne otwarcie przejścia podczas rozmowy.

Do każdej stacji interkomowej doprowadzono 1 przewód UTP. Zapewnia on komunikację z siecią LAN oraz zasilanie interkomów dzięki wykorzystaniu technologii PoE.

W pomieszczeniu serwerowni został zainstalowany serwer komunikacyjny V-Cast, który został podłączony do sieci LAN. Wszystkie elementy systemu, w tym serwer oraz przełączniki sieciowe, zostały podłączone również do zasilacza awaryjnego zapewniającego podtrzymanie zasilania w przypadku zaniku napięcia sieciowego

Wykorzystane elementy

Na obiekcie zainstalowano następujące elementy systemu:

 • Serwer komunikacyjny z kompletem licencji V-Cast
 • Stacja biurkowa dla Oddziałowego STX4
 • Wandaloodporny Interkom Więzienny IP z 1 przyciskiem WIW-12p
 • Przyciski kasowania
 • Sygnalizatory optyczne LED
 • Interkomy wejściowe z 1 przyciskiem IWM_S