System interkomowo – nagłośnieniowy IP w hucie szkła

Huta szkła jest zakładem przemysłowym, zajmującym bardzo dużą powierzchnię. Dodatkowo, na jego terenie występuje wiele niebezpiecznych czynników, które utrudniają prowadzenie pracy, jak choćby występowanie obszarów o dużym natężeniu hałasu, czy wysokiej temperaturze. Z tego powodu bardzo ważnym elementem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz sprawny system komunikacji ułatwiający wykonywanie pracy. System interkomowo – nagłośnieniowy stwarza możliwość sprawnej komunikacji i łączności.

Postawione wymagania

Ze względu na istniejące na zakładzie warunki Inwestor zdecydował się na wdrożenie zintegrowanego systemu interkomowo – nagłośnieniowego. Głównym celem systemu jest zapewnienie niezawodnej komunikacji w trybie głośnomówiącym na obszarze produkcyjnym zakładu. Wyznaczyliśmy punkty lokalizacji interkomów przemysłowych oraz obszary, w których zainstalujemy system nagłośnieniowy. Zdecydowano, iż system powinien w jak największym stopniu wykorzystywać do swojego działania protokół IP.

System interkomowo – nagłośnieniowy – zastosowane rozwiązanie

W sterowniach oraz w kluczowych punktach „na produkcji” zainstalowaliśmy przemysłowe stacje interkomowe IP. Rozbudowaliśmy również system interkomowy o funkcje nagłośnieniowe. Zintegrowaliśmy istniejący system nagłośnienia, który działał wcześniej na starej części zakładu. Na nowej części zakładu, w miejscach takich hala magazynowa i teren otwarty, zainstalowano głośniki tubowe IP, a wzdłuż linii produkcyjnej zastosowano głośniki linii 100V. Zapewniono możliwość bezpośredniej komunikacji pomiędzy stanowiskami i dyspozytorem, nadawania komunikatów informacyjnych i alarmowych „na żywo” jak i komunikatów aktywowanych automatycznie z pamięci serwera . Większość komunikatów nadawana jest na cały obszar zakładu, lecz istnieją też i takie, które są odtwarzane na zdefiniowane grupy głośników.
Stacje interkomowe zainstalowano również na wejściach oraz na bramach wjazdowych w celu kontroli wjazdów i wyjazdów. Każdą z bram można otworzyć i zamknąć zdalnie, a stan otwarcia/zamknięcia bramy wyświetla się na interkomie sterującym.

System komunikacji interkomowej został zintegrowany z wdrożonym na zakładzie systemem komunikacyjnym Microsoft Teams, zapewniając możliwość nawiązywania i odbierania połączeń ze stacji interkomowych jak również dającym możliwość nadawania komunikatów nagłośnieniowych do wybranych stref.

Wybrane funkcje wdrożonego systemu:

 • połączenia indywidualne pomiędzy stacjami interkomowymi oraz abonentami telefonicznymi
 • nadawanie komunikatów nagłośnieniowych ze stacji interkomowych na strefy nagłośnieniowe w zakładzie
 • automatyczne odtwarzanie komunikatów alarmowych o awariach, występujących zagrożeniach, czy ewakuacji zakładu
 • obsługa połączeń z bram wejściowych i wjazdowych oraz otwieranie przejść wraz z sygnalizacją stanu otwarcia bram.
 • integracja z Microsoft Teams, systemem p-poż

Wykorzystane elementy

Na obiekcie zostały zainstalowane następujące elementy systemu:

 • Serwer interkomowy IP (podstawowy i redundantny)
 • Interkomy biurkowe IP
 • Interkomy przemysłowe IP
 • Głośniki tubowe IP
 • Wzmacniacze mocy linii 100V i głośniki tubowe 100V
 • Interkomy IP z 1 przyciskiem na bramy i wjazdy