Agencja Ochrony System komunikacji

Zintegrowany system komunikacji IP – Agencja Ochrony

Agencje Ochrony to jedna z branż, w których na potrzeby prowadzonej działalności wykorzystuje się różne usługi komunikacyjne. Stosuje się rozwiązania telefoniczne w obszarze biurowym i do kontaktu z klientami, wspiera się prace centrum monitorowania alarmów umożliwiając zdalny dostęp do ochranianych obiektów oraz zapewnia się kontakt z patrolami mobilnymi.

System komunikacji – postawione wymagania

Ze względu na istniejące w firmie potrzeby komunikacji w różnych obszarach, Inwestor zdecydował się wdrożyć nowy system komunikacji głosowej. System ma za zadanie pełnić funkcję centrali telefonicznej, wykorzystującej telefony IP, obsługiwać linie miejskie, a także zapewniać możliwość obsługi SIP Trunk. W obszarze swojej podstawowej działalności system ma umożliwiać pracownikom Centrum Monitoringu szybką łączność z patrolami interwencyjnymi oraz komunikację z ochranianymi obiektami, tj. wydawanie poleceń głosowych oraz obsługę wideo-domofonową.

Zastosowane rozwiązanie

W serwerowni zainstalowano serwer komunikacyjny, zarządzający łącznością. W pomieszczeniach biurowych zainstalowano telefony biurkowe VoIP i podłączono do systemu miejskie linie telefoniczne. Natomiast w systemie wprowadzono kolejki połączeń oraz wdrożono usługę IVR (Interactive Voice Response – interaktywne menu głosowe), która umożliwia dzwoniącym wysłuchanie komunikatów głosowych i dokonanie wyboru z menu głosowego. W Centrum Monitoringu zainstalowalowano wideotelefony dla Operatorów. Do systemy wpięte zostały istniejące na ochranianych obiektach głośniki VoIP, a także wideodomofony IP. Zapewniono również szybką łączność patroli interwencyjnych z Operatorami Centrum Monitoringu. System komunikacji przygotowano również do integracji z istniejącą u Inwestora platformą do zarządzania stacją monitoringu.

Dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług uruchomiono system rejestracji połączeń głosowych telefonicznych jak i działań Operatora.

Wybrane funkcje wdrożonego systemu:

  • Obsługa połączeń telefonicznych
  • Obsługa linii miejskich (analogowe, ISDN, GSM)
  • Nagrywanie prowadzonych rozmów
  • Wdrożone IVR (interaktywne menu głosowe)
  • Szybka łączność Obsługi Centrum Monitoringu z Patrolami Interwencyjnymi
  • Nadawanie poleceń głosowych z Centrum Monitoringu na chronione obiekty
  • Obsługa wideodomofonów w ochranianych obiektach

Wykorzystane elementy

Na obiekcie zostały zainstalowane następujące elementy systemu:

  • Serwer komunikacyjny z kompletem licencji V-Cast
  • Telefony i wideotelefony biurkowe IP
  • Głośniki tubowe IP VCLH