System Łączności Alarmowej

System Łączności Alarmowej służy do wzywania pomocy lub do informowania o niebezpiecznych zdarzeniach na autostradach.
Składa się on z Kolumn Alarmowych (telefony alarmowe) instalowanych wzdłuż autostrady oraz w Miejscach Obsługi Pasażerów (tzw. MOPach). Należą do nich także stacje dyspozytorskie wraz z komputerowymi stanowiskami wizualizacji
i obsługi (jednym lub wieloma), a także serwer zarządzający systemem.

system łączności alarmowej

System zapewnia wiele istotnych możliwości w razie wypadku. Zaczynając od monitorowanie stanu urządzeń, który pozwala utrzymać wszystkie komponenty systemu w trybie stałej gotowości. Telefony autostradowe pozwalają na nagrywanie prowadzonych rozmów oraz rejestrują zdarzenia w systemie. Oprócz tego, prowadzą rejestr działań wykonanych przez operatorów, jak również generują raporty. Redundancja zapewnia ciągłość działania systemu, nawet w razie awarii jednego z kluczowych komponentów. Dzięki temu, stale zapewniają możliwość zgłoszenia niebezpieczeństwa na autostradzie.

Oferowane przez nas rozwiązania komunikują się z wykorzystaniem sieci IP oraz jest dostosowane do warunków panujących w miejscu instalacji. Urządzenia zapewniają możliwość wezwania pomocy za każdym razem gdy jest to potrzebne. System Łączności Alarmowej zwiększa bezpieczeństwo wszystkich użytkowników autostrad. Także w Miejscach Obsługi Podróżnych bardzo ważne są systemy alarmowe i inne systemy bezpieczeństwa, w tym monitoring wizyjny czy systemy nagłośnienia. Każda osoba poruszająca się po polskich drogach powinna wiedzieć, gdzie szukać możliwości uzyskania tego typu połączeń alarmowych.

Widok autostrady w aplikacji PC:

System łączności alarmowej – piktogramy: