Opis działania:

Częstym kryterium modernizacji sieci jest wykorzystanie istniejącego okablowania, którym często nie jest skrętka lecz przewód o mniejszej ilości żył. Rozwiązaniem tego typu problemów jest zainstalowanie modemów, których zadaniem jest przekonwertowanie komunikacji Ethernet na postać możliwą do przeniesienia przewodem dwużyłowym.

Magistrala przenosząca komunikację również zasila podłączone urządzenia, dostarczając im pasywne PoE, tak więc nie ma konieczności równoległego doprowadzenia zasilania do urządzeń końcowych.

Możliwości:

  • Full-duplex Ethernet poprzez jedną parę przewodów
  • Automatyczna negocjacja prędkości przesyłu danych
  • Kompatybilność ze standardem PoE IEEE 802.3af/at
  • Brak konieczności konfiguracji, praca Plug & Play
  • Diody LED informujące o zasilaniu oraz o stanie magistrali
  • Wykorzystując przewód jednoparowy można rozszerzyć sieć 10/100 BaseT na dystans 300m
  • Możliwość wykorzystania starej infrastruktury analogowej do rozszerzenia sieci Ethernet
  • Urządzenie nadrzędne może obsługiwać do czterech urządzeń podrzędnych
  • Każde z urządzeń może pracować jako nadrzędne bądź podrzędne, urządzenia są jednakowe
  • Urządzenia podrzędne mogą zasilać urządzenia IP dostarczając im PoE

Schemat podłączenia: