V-Cast jest serwerem komunikacyjnym, zarządzającym zarejestrowanymi stacjami. Dzięki swojej skalowalności znajduje zastosowanie w małych systemach pracujących lokalnie, jak i umożliwia stworzenie systemu rozproszonego geograficznie, składającego się z wielu serwerów połączonych poprzez sieć internet.

Możliwe również jest udostępnienie serwera V-Cast na publicznym adresie IP, dzięki czemu urządzenia VoIP mogą logować się do serwera przez internet.

V-Cast Communication Server obsługuje abonentów wewnętrznych VoIP oraz analogowych, jak również zapewnia komunikację z systemami zewnętrznymi i PSTN poprzez SIP, łącza cyfrowe, analogowe i GSM.

Serwer umożliwia realizację połączeń indywidualnych, wywołań grupowych i ogólnych, przekierowanie połączenia, oraz przechowuje w wewnętrznej pamięci nagrane komunikaty głosowe i alarmowe. Umożliwia również implementację dodatkowych funkcji bezpieczeństwa, takich jak monitorowanie podłączonych urządzeń, czy integrację z zewnętrznymi systemami bezpieczeństwa.

V-Cast umożliwia przekazywanie zrozumiałych komunikatów głosowych dzięki przesyłaniu dźwięku w szerokim paśmie akustycznym.

Przykładowe zastosowanie: