W wielu zakładach przemysłowych występują niekorzystne warunki środowiskowe. W zależności od zakładu występuje w nich wysoka / niska temperatura, duży hałas, zapylenie, wilgotność lub ich kombinacja. Z tego powodu urządzenia komunikacyjne muszą być dostosowane do indywidualnych potrzeb zakładu i warunków występujących w miejscu instalacji.

Oferowane przez nas rozwiązania są dobierane do potrzeb, a funkcjonalność dopasowywana do indywidualnych wymagań. Usprawniają one pracownikom wykonywanie ich zadań i dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie zakładu.

W ramach naszej oferty znajdują się interkomy przemysłowe (również do stref zagrożonych wybuchem (strefy ATEX)) z różną liczbą przycisków pamięci, klawiaturą numeryczną, dodatkowym głośnikiem / sygnalizatorem. Interkomy mogą być zintegrowane z innymi systemami komunikacyjnymi, znajdującymi się na obiekcie, takimi jak centrala telefoniczna, system nagłośnieniowy czy radiotelefony.